Beyou מחויבת למחקר ופיתוח של ייצור extruder, שירות חד פעמי!

מכונות עזר

  • Auxiliary machinery

    מכונות עזר

    חומר הזנה או מזין הוא מכשיר שיכול להבטיח הזנה רציפה ואחידה של חומרים, המתאים לכל מיני חלקיקים, אבקות, תוספים, עזר וכן הלאה. על פי הדרישות השונות של דיוק האכלה, ניתן לחלק את המזין למזין נפח וירידה במזין המשקל. בהתאם למידת זרימת החומר, ניתן גם לחלק את המזין למזין בורג כפול ומזין בורג יחיד. בתנאי שצפיפות האריזה של בן הזוג ...